Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2018

Feroxa
Kłamstwem jest, że czas leczy rany. Po prostu o czymś nie pamiętamy, dopóki znienacka nie przyjdzie taka noc, w której wszystko wraca, w której wszystko nam się przypomina, w której ból rozsadza nas od środka.
— znalezione
Feroxa
Czasem poznaje się kogoś, kto zmienia Cię na zawsze i z jakiegoś powodu nie staje się częścią Twojego życia. Problem polega na tym, że nigdy nie zapomina się tego kogoś. 
— Leisa Rayven "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viasanitas sanitas

January 19 2018

Feroxa
Feroxa

August 24 2017

Feroxa
Ludzi nie da się zmienić. Trzeba ich kochać
Reposted bycallitwhatyouwantlottibluebellsanitas
Feroxa
I czując cię obok
opowiem o wszystkim
jak często się boję
i czuję się nikim
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viadivi divi

August 23 2017

Feroxa
 Chodzi o to żeby być głodnym drugiego człowieka..
Feroxa
- Kocham Cię. - No ja myślę! 

August 12 2017

Feroxa
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.
— Sambor Dudziński
Feroxa
Przemilczenia dzielą bardziej niż nieobecności.
— Coco Chanel.
Feroxa
to czas uświadamia, kto tak naprawdę jest ważny w twoim życiu 
Feroxa
Fajnie mieć kogoś, z kim nawet cisza nie jest krępująca.

August 03 2017

Feroxa
2361 a77f
Reposted fromcats cats viaMySoupx3 MySoupx3
Feroxa
Tylko bądź
W każdy dzień i każdą noc...
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaMySoupx3 MySoupx3
9793 f44f
Reposted fromconniesasha conniesasha vialesnystworek lesnystworek
Feroxa
Odrzucam wszelki ład, wszelką ideę
Nie ufam żadnej abstrakcji, doktrynie
Nie wierzę ani w Boga, ani w Rozum!
Dość już tych Bogów! Dajcie mi człowieka!
Niech będzie, jak ja, mętny, niedojrzały
Nieukończony, ciemny i niejasny
Abym z nim tańczył! Bawił się z nim! Z nim walczył
Przed nim udawał! Do niego się wdzięczył!
I jego gwałcił, w nim się kochał, na nim
Stwarzał się wciąż na nowo, nim rósł i tak rosnąc
Sam sobie dawał ślub w kościele ludzkim!
Reposted fromxsneakyx xsneakyx
Feroxa
Bo można tęsknić za kimś, kto zrobił Ci krzywdę, kto wylał na Ciebie sto litrów jadu, kto pod skórę wkładał słowa jak gwoździe. Można tęsknić za kimś, kto kochał, ale nie potrafił tej miłości wyrazić. Za kimś kto był od zawsze. Przytulał.. Można tęsknić (...)
— Kaja Kowalewska
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna

July 03 2015

Feroxa
Nie liczą sie pieniądze,liczy sie ciężka praca. Ile od siebie dajesz, tyle do Ciebie wraca.

July 01 2015

Feroxa

"Nie sztuka być przy kimś gdy wszystko się układa
Nie sztuka wtedy radzić, po co wtedy rada
Sztuką być przy kimś kiedy nie ma nic
A kolejna myśl jest powodem żeby żyć.."

May 16 2015

Feroxa
4337 ffd2 500
Ona/wino/zenit ttl/hoszowska...
Reposted frombeliveinmiracles beliveinmiracles viamrrru mrrru
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl